Skip to main content

Politica de confidențialitate

Informare în atenţia persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate ca urmare a accesării site-ului Senat Junior

Politica site-ului Senat Junior în ceea ce priveşte cookie-urile, este următoarea:
  • cookie-uri funcţionale - sunt folosite în puţine cazuri, pentru a asista utilizatorul în completarea unor formulare
  • cookie-uri analytics - nu sunt folosite
  • cookie-uri de profilare cu sau fără scop publicitar - nu sunt folosite.
Site-ul Senat Junior nu utilizează module cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal.

Datele colectate pe site-ul Senat Junior:


Din motive de securitate, serverul web al Senat Junior reţine în fişiere de tip log informaţiile privind accesările utilizatorilor. Informaţiile reţinute în loguri sunt: adresa IP, data şi ora accesului, adresa accesată.
Există secţiuni în site (Programări online întâlniri educative etc.) care, pentru identificare, reţin şi alte informaţii precum numele şi prenumele persoanei, adresa de e-mail. Prin completarea informaţiilor din formularele puse la dispoziţie pe site, confirmaţi acceptul Dumneavoastră pentru reţinerea şi afişarea acestora.
Senat Junior nu a înstrăinat şi nu va înstrăina către terţi niciodată date despre utilizatori.

Site-ul www.senatjunior.ro nu foloseşte pentru contorizarea vizualizărilor serviciul Google Analytics sau un alt serviciu similar.


NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU OCAZIA EVENIMENTELOR CU PUBLIC ORGANIZATE DE SENATUL ROMÂNIEI

1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de SENATUL ROMÂNIEI, cu sediul social în București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, cod poștal: 050711, telefon:  021 414 1111, 021 316 0300.

2. Scopul prelucrării
2.1 Datele cu caracter personal reprezentând imaginea și vocea persoanelor fizice participante la eveniment (denumite în continuare ”participanți”) vor fi colectate prin fotografierea/filmarea realizată în cadrul evenimentului și folosite în scopul promovării și mediatizării evenimentului, dar și a partenerilor Operatorului (parteneri media, sponsori, parteneri contractuali), care susțin Operatorul în organizarea evenimentului.
2.2. Fotografiile și filmările de la eveniment vor fi publicate pe website-ul instituției: www.senat.ro, precum și pe rețelele de socializare: https://www.facebook.com/SenatulRomaniei și  https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/senatulromaniei/

3.Temeiurile juridice ale prelucrării
3.1. În ceea ce privește fotografiile și filmările de ambient, Operatorul are interesul legitim de a colecta imagini și înregistrări pentru a promova evenimentul și imaginea sa.
3.2. În ceea ce privește fotografiile și filmările în prim-plan, colectarea are la bază consimțământul participanților, exprimat prin participarea la eveniment.
Prin accesul la eveniment, participanții sunt de acord ca imaginile/materialele audio-video care îi surprind să fie postate pe website-urile și pe canalele de socializare ale operatorului mai sus-menționate.
Participanții înțeleg că, prin participarea la eveniment, de la data captării/utilizării imaginii/vocii, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora sunt transferate către Operator, nelimitat în timp și teritorial, în limitele admise de legislația aplicabilă în domeniu în vigoare la data realizării acestora, inclusiv dreptul de utilizare, dreptul de transformare, dreptul de modificare și orice alte drepturi care pot lua naștere din utilizarea acestora.

4. Transmiterea datelor personale
Accesul la datele dvs. personale este limitat numai la acei angajați ai Operatorului, cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale, precum și la alte persoane numite de aceștia care necesită acces la aceste date în contextul serviciilor lor.
Cu toate acestea, destinatarii către care vor (putea) fi dezvăluite și transmise datele cu caracter personal privind participanții sunt: i) partenerii Operatorului, care doresc să folosească imaginile și/sau materialele audio-video înregistrate în cadrul evenimentului în scopul propriilor campanii de promovare; ii) autorități publice sau alte entități care asigură servicii publice (Poliție, Jandarmerie, instanțe de judecată sau arbitrale, executori judecătorești etc), dacă este necesar potrivit legii sau ordinii publice, la solicitarea acestora.

5. Durata stocării datelor
Datele personale ale participanților sunt prelucrate numai în scopurile specificate la punctul 2.
În ceea ce privește materialele foto și video publicate pe website-ul și pe canalele de socializare ale operatorului mai sus-menționate, acestea vor fi păstrate pe o perioadă de 10 ani de la data publicării imaginii sau până la data retragerii consimțământului, oricare dintre acestea intervine mai întâi.
Referitor la materialele postate pe rețele de socializare sau prin alte canale media, participanții înțeleg că, odată publicate, operatorul nu are control asupra modului în care acestea sunt folosite de alți operatori sau de alte entități terțe.

6. Drepturile participanților
În temeiul dispozițiilor legale[1], participanții au următoarele drepturi privind datele personale: dreptul de a fi informați în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal; dreptul de acces la datele personale și dreptul de a solicita o copie a acestora; dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte; dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care îi privesc în măsura permisă de lege; dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării; dreptul de a-și retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării anterioare retragerii consimțământului; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata (crearea de profiluri); dreptul de a primi datele într-un format structurat și de a solicita transferul lor; dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7. Imposibilitatea identificării datelor participanților
Vă aducem la cunoștință faptul că, în cazul în care nu putem identifica datele personale din cauza elementelor insuficiente furnizate în cerere, nu vom putea da curs cererii dumneavoastră, fiind necesară comunicarea unor date suplimentare care să ne permită să vă identificăm.

8. Exercitarea drepturilor
Participanții își pot exercita oricare dintre drepturile mai sus-menționate contactându-ne la adresa: Palatul Parlamentului, Senatul României, București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, cod poștal: 050711 sau prin email: senatjunior@senat.ro
De asemenea, participanții pot contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa: București, sector 1, Bdul G-ral. Ghe. Magheru nr. 28-30, cod postal 010336, prin e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau la telefon: +40-318-059211/212.
 

[1] Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date